Ilias Zoutsos - "Kritidiki epohi (Cretaceous era)"
(Live @Sfiga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos: © G. Panagopoulou