Kritidiki epohi

Through his discographic work “Kritidiki epohi” Ilias Zoutsos collaborates with Thanasis Papakonstantinou and his record label "Ahos".

Info for the album Kritidiki epohi: https://en.iliaszoutsos.gr/news/90 

View Lyrics

Riza

Ilias Zoutsos presents his discographic work “Riza”.

Info for the album Riza: https://en.iliaszoutsos.gr/news/51 

View Lyrics

Simio

Ilias Zoutsos presents his discographic work “Simio”.

Info for the album Simio: https://en.iliaszoutsos.gr/news/36 

View Lyrics

To Simban

Giannis Xylouris (Psarogiannis), Ilias Zoutsos - To Simban

View Lyrics

Time

D. Keramidakis, M. Manousaki, Il. Zoutsos, Al. Roupas - Time

View Lyrics